Ostatni dzwonek na zgłoszenie kandydata na Super Dyrektora

Ostatni dzwonek na zgłoszenie kandydata na Super Dyrektora
Źródło: iStock
Do 15 września można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2022. Kandydatów mogą zgłaszać pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, a także organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, organizacje i instytucje współpracujące ze szkołą.

Konkurs organizują czasopisma: „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola” (dawniej ,,Przed Szkołą”). Kandydatów do tytułu Super Dyrektor mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.: pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, pracownicy organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum trzyletni staż pracy na tym stanowisku w danej placówce.

 

Super Dyrektorzy to świetni pedagodzy i skuteczni menedżerowie. Tworzą atmosferę sprzyjającą edukacji i wzmacniającą samodzielność swoich podopiecznych. Ich wizja placówki zakłada współpracę z rodzicami i społecznością lokalną. Celem konkursu jest wyróżnienie ich i ukazanie działań szerszemu środowisku edukacyjnemu.

 

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.:

 • pracownicy placówki oświatowej,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • pracownicy organu prowadzącego,
 • pracownicy organu nadzoru pedagogicznego,
 • przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.
   

Zwycięzców konkursu w kategoriach Super Dyrektor Szkoły oraz Super Dyrektor Przedszkola wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali, podczas Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się w dniach 19-20.10.2023.

 

Konieczne wypełnienie ankiety

Do ostatecznej rejestracji zgłoszenia niezbędne jest dodanie wszystkich koniecznych załączników, w szczególności zgody Kandydata na przetwarzanie danych osobowych. Oprócz wypełnionej ankiety i załączników zgłoszenie może zawierać materiały dodatkowe w postaci plików filmowych, dźwiękowych, obrazów bądź prezentacji - maksymalny rozmiar załączanego pliku w ankiecie online to 100MB.

Zgłaszający zobowiązany jest dołączyć do aplikacji konkursowej:

 

Żeby widzieć komentarze musisz:

 • być zalogowanym do Facebooka
 • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
 • korzystać z przeglądarki Chrome