Na stronie internetowej MEN ukazało się oświadczenie podsekretarza stanu w MEN Krzysztofa Stanowskiego w związku z publikacją "Konflikt interesów wiceministra edukacji" zamieszczoną na stronie Dziennik.pl.
Artykuł zarzucał wiceministrowi konflikt interesów polegający na tym, że 650 tys. zł publicznej dotacji trafi na konto Fundacji Edukacja dla Demokracji, której prezesem był Krzysztof Stanowski. Fundacja wygrała konkurs współorganizowany przez MEN. Fundacja dostanie blisko 70 proc. środków, jakie zostały rozdysponowane w konkursie „Inicjatywy edukacyjne dotyczące międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju - 2009". Co więcej, wczoraj zgłosiła się do kolejnego konkursu organizowanego przez resort edukacji.
Zdaniem Grażyny Kopińskiej, dyrektorki "Programu przeciw korupcji" Fundacji Stefana Batorego. "Aby uniknąć wszelkich podejrzeń o konflikt interesów, fundacja powinna powstrzymać się od udziału w konkursach organizowanych przez resort, w którym kierownicze stanowisko sprawuje jej były prezes" - przekonuje Kopińska.
Również Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha mówi, że ta sytuacja budzi jednak poważne podejrzenia o konflikt interesów. "
Krzysztof Stanowski z Fundacją Edukacja dla Demokracji związany jest od 18 lat. W latach 2001 - 2007 był jej prezesem. Z tej funkcji zrezygnował, gdy został wiceministrem edukacji narodowej.
"Przed objęciem stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wystąpiłem ze wszystkich organizacji i zrezygnowałem z wszelkich funkcji, jakie pełniłem w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych" - napisał Krzysztof Stanowski w swoim oświadczeniu. I dalej: „Opisany w artykule konkurs prowadzony jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 2005 roku. Fundacja Edukacja dla Demokracji uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych edycjach, wygrywając każdą z nich.
Nie uczestniczyłem w żadnym etapie procedury konkursowej – nie wyznaczałem członków komisji oceniającej wnioski, nie zapoznawałem się z listą wnioskodawców ani treścią wniosków, a ich ocena była dokonywana poza MEN”.

Dziennik, 31 marca 2009 r., Artur Grabek
MEN, 31 marca 2009 r.