Na takie decyzje skarżą się samorządowcy. MEN tłumaczy, że przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują udziału obserwatorów w komisji konkursowej, co oznacza, że dopuszczenie ich do procedury naruszałoby regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.
 – W ubiegłym tygodniu jako obserwator chciałam wziąć udział w konkursie na dyrektora szkoły, w którym wystartował wyłącznie dotychczasowy szef placówki. Przedstawiciel kuratorium stwierdził jednak, że nie ma takiej możliwości. Przy czym miał problemy ze wskazaniem podstawy prawnej. Ostatecznie zasłonił się ochroną danych osobowych kandydata.
Sprawa dzieli także praqwników - część z nich zgadza się z interpretacją MEN. Inni wskazują natomiast, że przepisy ustawy o systemie oświaty nie zabraniają dopuszczenia dodatkowych osób do komisji.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów