Szkoły wybierane są losowo – liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju uzależniona jest od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim.
Konkurs odbędzie się 24 listopada 2016 r. Właśnie tego dnia we wszystkich państwach UE uczniowie przetłumaczą tekst pod nadzorem swoich nauczycieli.
Uczestnicy projektu mogą wybrać dowolną parę spośród 24 języków urzędowych UE. Pracują oni nad tekstem w dowolnie wybranym przez siebie języku i tłumaczą go na inny język, na który się zdecydowali. Komisja Europejska zaleca wybór języka ojczystego lub języka, który uczestnik konkursu zna najlepiej. Tłumacze z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej ocenią nadesłane tłumaczenia i dokonają wyboru najlepszego tłumaczenia z każdego kraju UE.