Kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W dniu 18 sierpnia br. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - tzw. nowy egzamin zawodowy dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę po dniu 1 września 2012 r., absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Część pisemna dla wszystkich zdających odbędzie się w dniu 8 września, a w dniach 18 sierpnia - 17 października odbędzie się część praktyczna.

Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów z części pisemnej i 75% punktów z części praktycznej.

Do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 16.000 osób w 104 kwalifikacjach (z tego w 71 kwalifikacjach zdawanych przy komputerze), a do części praktycznej ponad 19.000 osób w 128 kwalifikacjach.

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska

Źródło: www.cke.edu.pl, stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.