– To, jakie lektury będą czytać w swoich młodych latach Polacy, będzie decydowało o tym, jakie będzie ich jestestwo. Dyskusja na temat tego, jakie książki wejdą do kanonu, ma też wymiar egzystencjalny – powiedział doradca prezydenta ds. reformy edukacji prof. Andrzej Waśko.
Głównymi kwestiami poruszanymi podczas debaty w Pałacu Prezydenckim było utworzenie nowej listy lektur szkolnych oraz kształcenie nauczycieli języka polskiego i przygotowanie absolwentów uniwersytetów do wykonywania tego zawodu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk uniwersyteckich i nauczycielskich.