Jak pisze "Rzeczpospolita", zmiany wynikają z projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jaki resort rodziny rozesłał właśnie do konsultacji społecznych.

Po zmianach w przepisach pojawią się nowe zawody, takie jak: kierownik filharmonii/opery/operetki/orkiestry, kierownik zespołu pieśni i tańca/chóru, specjalista zarządzania dokumentacją, inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik przemysłu mody, jeździec i mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej. Więcej>>