Wyniki badań przedstawia "Kurier Lubelski". - W naszym społeczeństwie istnieje bardzo duża akceptacja dla stosowania kar - mówi dr Jolanta Wolińska z UMCS. - Jesteśmy zdecydowanie bardziej skłonni do stosowania kar niż nagród. Uważamy je za lepsze narzędzie do skorygowania niepożądanego zachowania. To właśnie jest jedną z przyczyn naszej akceptacji wobec stosowania kar cielesnych wobec dzieci. 
Od dwóch lat obowiązuje przepis zakazujący stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Okazuje się jednak, że poparcie społeczne dla tej regulacji nie wzrasta. Pozytywnie oceniło go 48 proc. badanych. 42 proc. uważa, że wprowadzenie zakazu nie było dobrym pomysłem (w 2011 przeciwko przepisowi było 36 proc. badanych). Więcej>>