Zmiana obejmie wolontariuszy - zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby te muszą przedstawiać taką informację organizatorowi wypoczynku. Obecnie koszt jej wydania wynosi 50 zł.

"Dyrektor Szkoły" radzi, jak zorganizować wolontariat w szkole>>