Resort przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Akt prawny określi: staż pracy wymagany od kandydatów, sposób publikowania ogłoszeń o konkursie oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej.
Rozporządzenie rozstrzygnie m.in., że w skład komisji konkursowej, która wybierze dyrektora CKE, będzie wchodzić pięciu pracowników ministerstwa. Przewodniczącego wyznaczy minister. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia komisji kandydaci otrzymają nie później niż na 5 dni przed tą datą.
 

Praktyczne porady na temat nowych przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>