Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 31 grudnia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 29 marca do 3 kwietnia. Terminy ferii zimowych jak zwykle będą zależeć od województwa.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018:

Nieznane są natomiast na razie terminy egzaminów - zarówno gimnazjalnych, jak i maturalnych, ustalić ma to dopiero dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wiadomo jedynie, że uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zakończą zajęcia dydaktyczne 27 kwietnia 2018 r. Dla większości uczniów rok szkolny 2017/2018 zakończy się natomiast 22 czerwca 2018 r.

Komunikat MEN ws. harmonogramu roku szkolnego 2017/2018>>