We wtorek rzecznik praw dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji inaugurującej program "Chronimy dzieci", którego celem jest certyfikacja warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Organizatorem akcji, która realizowana jest w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, jest samorząd Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacja Dzieci Niczyje.

Obecnie certyfikat "Chronimy Dzieci" posiadają 22 warszawskie placówki: szkoły, przedszkola i organizacje pozarządowe.
Jak wskazują pomysłodawcy programu "instytucje, które przez pół roku wdrożą standardy ochrony najmłodszych przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym otrzymają certyfikat "Chronimy dzieci" i dołączą do grona warszawskich placówek wychowawczych i edukacyjnych realizujących strategiczne podejście do ochrony dzieci. Posiadanie przez daną placówkę certyfikatu oznacza, że w takim miejscu nie ma osób, które kiedykolwiek były karane za przestępstwa seksualne lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego".

Personel wyróżnionych placówek potrafi rozpoznać oznaki krzywdzenia dzieci, wie jak nauczyć dzieci w jaki sposób mają sobie radzić z przemocą i jak jej unikać oraz gdzie szukać pomocy.