Podczas spotkania przedstawicieli obu ministerstw Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć poinformował także o zainteresowaniu wprowadzeniem nauczania języka polskiego do szkół funkcjonujących w systemie oświaty Hiszpanii w kontekście przebywających w tym kraju obywateli polskich i polskiego pochodzenia wraz z dziećmi. Minister M. Marin Hellin zadeklarował poparcie hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu dla działań prowadzących do utworzenia takiej oferty w miejscach zamieszkania liczniejszych grup Polaków.