O wyniku głosowania radnych poinformowała PAP rzeczniczka jastrzębskiego magistratu Katarzyna Wołczańska.

Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji w liczącym ok. 90 tys. mieszkańców Jastrzębiu-Zdroju zapadła w lipcu podczas zgromadzenia delegatów Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (MZK), zrzeszającego przedstawicieli 10 gmin. Na tej podstawie zarząd MZK opracował i zatwierdził regulamin korzystania z darmowych przejazdów przez dzieci, uczniów i studentów. Wtorkowa decyzja radnych umożliwia zawarcie formalnego porozumienia pomiędzy miastem a MZK.

Do bezpłatnych przejazdów będzie upoważniać posiadanie „Karty Jastrzębianina”, czyli e-biletu z taryfą 0 zł. Będzie ona wydawana dzieciom do 7. roku życia, uczniom i studentom na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. W przypadku dzieci młodszych wystarczy oświadczenie rodziców.

Ważność karty będzie przedłużana co roku po okazaniu ważnej legitymacji. Uczniowie powinni to zrobić do końca września po rozpoczęciu nauki w kolejnej klasie, natomiast studenci - do końca października lub do końca marca wraz z rozpoczęciem nowego semestru.

Bezpłatna komunikacja obowiązywać będzie na wszystkich liniach MZK wyłącznie w granicach miasta. Jastrzębianin, chcąc korzystać z komunikacji poza granicami swojej miejscowości, powinien mieć odrębny e-bilet lub kupić bilet u kierowcy. O tym, że pasażer zbliża się do przystanku granicznego kończącego bezpłatną komunikację mają przypominać komunikaty głosowe w autobusie.

Wnioski o wydanie e-biletu z taryfą 0 zł będzie można złożyć w Biurze Obsługi Klientów MZK, a także za pośrednictwem strony internetowej. Wydanie e-biletu jest bezpłatne; za duplikat (w przypadku zniszczenie czy zgubienia) należy zapłacić 10 zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się po podpisaniu porozumienia z MZK.

Przedstawiciele lokalnych władz zaznaczają, że do końca sierpnia nie uda się wydać wszystkich „Kart Jastrzębianina”. Zakłada się, że trzeba będzie ich wydać ok. 14 tys. Stąd decyzja MZK o wprowadzeniu okresu przejściowego. Do połowy września honorowany będzie bezpłatny przejazd na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej. W przypadku dzieci młodszych wystarczy oświadczenie rodziców – mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.

Według zapowiedzi władz Jastrzębia, darmowy bilet dla młodych powinien być pierwszym krokiem do wprowadzania całkowicie bezpłatnej komunikacji w mieście. Prezydent miasta Anna Hetman zapowiadała to w swojej kampanii wyborczej.W Polsce m.in. za darmo od ub. roku jeżdżą uczniowie szkół podstawowych w Krakowie, a w Warszawie – od września br. z bezpłatnych przejazdów skorzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.W woj. śląskim całkowicie bezpłatna komunikacja miejska funkcjonuje m.in. w Żorach (siedem linii) i Łaziskach Górnych (trzy linie). W Pawłowicach za darmo jeżdżą uczniowie podstawówek i gimnazjów, którzy mają daleko do szkoły; pozostali pasażerowie płacą złotówkę.Częściowo bezpłatną, a częściowo dotowaną komunikację dla swoich uczniów próbował wprowadzić w ub. roku samorząd Rudy Śląskie. Nie zgodzili się na to miejscy radni. Wcześniej Ruda Śląska deklarowała wolę wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na przebiegających przez miasto liniach wewnętrznych organizującego komunikację publiczną w regionie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Rudzki samorząd akcentuje, że takie rozwiązanie nie spotkało się z przychylnością ze strony KZK GOP. W tym sezonie wakacyjnym w Rudzie Śląskiej można natomiast skorzystać z dwóch bezpłatnych linii weekendowych. (PAP)