IV spotkanie Forum Rodziców przy MEN

W dniu 21-22 października 2012 r. odbyło się czwarte już w tym roku Forum Rodziców działające przy Ministrze Edukacji Narodowej, którego głównym tematem były indywidualne potrzeby dziecka w edukacji.

W forum udział wzięło ponad 20 uczestników prezentujących 14 organizacji zrzeszonych w Forum Rodziców, pracowników MEN i ORE oraz zaproszonych gości.

"Uczestnicy skupili uwagę na zagadnieniach związanych z finansowaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz roli nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu zaspokajania przez szkołę indywidualnych potrzeb uczniów".

Wszystkie założenia, które udało się wypracować podczas spotkania zostały przekazane podsekretarzowi stanu w MEN, Joannie Berdzik, która podkreśliła, że działalność Forum i wnioski, które są wypracowywane stanowią cenną wskazówkę w optymalizowaniu prawa oświatowego oraz doskonaleniu pracy szkół.

Zdaniem jednego z uczestników Forum "uczestnicy spotkania wysoko ocenili rezultaty dwudniowej debaty. Cieszę się, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej pracują osoby, które łączą w sobie fachowość, znajomość rzeczy, z olbrzymią pasją i emocjonalnym zaangażowaniem w sprawy edukacji".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 25 października 2012 r.

Data publikacji: 25 października 2012 r.