Wychowawca nie ma okazji do poznania wszystkich swoich podopiecznych i udzielenia im konkretnej pomocy. Nigdy nie starcza czasu dla całej klasy.
Program to umożliwia, ponieważ całą klasą opiekuje się siedmiu nauczycieli-tutorów (opiekunów-PAP); na jednego z nich przypada od 3 do 4 uczniów" - powiedziała PAP polonistka i inicjatorka przedsięwzięcia z Gimnazjum nr 3 Agnieszka Zydorczak. Dodała, że indywidualna praca z uczniem w miejsce klasycznego modelu wychowawca–klasa, to założenie, które pozwala poznać wszystkich uczniów w klasie. Program pomaga otoczyć opieką każdego ucznia. Najpierw jednak tutor musi poznać ucznia, jego środowisko, rodziców. Następnie pomaga mu przygotować roczny plan pracy oraz nadzoruje postawione wcześniej cele, jak np. promocja do następnej klasy, rozwijanie sportowych pasji, pragnienie poznania nowych miejsc. Tutor nie jest korepetytorem, tylko opiekunem, który służy radą, rozmawia z uczniem o tym, co należy zrobić w razie trudności w nauce a następnie sprawdza czy są efekty" - wyjaśnia Zydorczak.
Chodzi wyłącznie o to, aby pomóc uczniom zorganizować szkolne życie, przejść przez nie jak najłagodniej. Pewne pozytywne strony tego przedsięwzięcia już są widoczne; uczniowie są bardziej zgrani, świetnie się rozumieją" - zauważa Zydorczak.
Uczniom pomagają nauczyciele innych przedmiotów oraz pedagog. Żaden z tutorów nie pełni roli wychowawcy w innej klasie, może więc poświęcić sporo czasu swoim podopiecznym oraz ich rodzicom. Spotkania opiekunów z rodzicami odbywają się w obecności ucznia. Projekt "Tutoring wychowawczy" objął jedną klasę Gimnazjum nr 3. Koordynatorka zapowiada, że zamierza rozszerzyć go także na inne klasy.
Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora (nauczyciela, który służy radą) z uczniem. Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, tzw. tutoriale, odbywające się co najmniej raz w tygodniu (10-15 min.) i raz w miesiącu (45 min.). Rozmowy z wychowankiem mogą mieć miejsce na terenie szkoły lub poza nią, w określonym czasie, np. w czasie przerw międzylekcyjnych.(PAP)

Polecamy artykuł "Tutoring w szkole" , opubliowany w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" 12/2012>>