Podczas Kongresu odbędzie się debata pt. „Zmiany w systemie oświaty projektowane przez MEN – stanowiska przedstawicieli środowisk oświatowych, samorządowych, akademickich. Tylko otwarta dyskusja pozwala na wszechstronną analizę wprowadzanych zmian i jest niezbędnym elementem wypracowywania konsensusu społecznego. Debata będzie prezentowana i kontynuowana na łamach czasopism „Dyrektor Szkoły”, „Finanse Komunalne”, „Samorząd Terytorialny”, stronach internetowych www.samorzad.lex.pl, www.oswiata.abc.com.pl, www.wolterskluwer.pl oraz stron patronów medialnych.
Po raz kolejny wyróźniający się dyrektorzy zostaną uhonorowani tytułami: Super Dyrektor Przedszkola i Super Dyrektor Szkoły.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje:
- XVIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli – 27-28.10.2016 r.
- II Konferencja Edukacja w Samorządach – 27-28.10.2016 r.
- II Konferencja dla Nauczycieli – 28.10.2016 r.
- II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna – 28.10.2016 r. oraz Strefa EXPO 27-28.10.2016.

 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami