Już ponad dekadę temu, podczas szczytu Rady Europy postanowiono, że europejczycy muszą podnosić swoje kompetencje, w tym lepiej opanować języki obce.
Czy tak się dzieje, ma sprawdzać badanie ESLC, które w Polsce po raz pierwszy przeprowadzone było w 2011 roku i objęło ponad 3 tys. uczniów III klas gimnazjum, którzy jako ostatni rocznik uczyli się według starej podstawy programowej.
Badanie ESLC jest zapisem efektów nauczania jeszcze przed reformą, która zakłada nauczanie języka obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, obowiązek nauki drugiego języka w gimnazjum oraz zaleca naukę w grupach o zbliżonym stopniu zaawansowania językowego uczniów.
Instytut Badań Edukacyjnych, opublikował raport przedstawiający osiągnięcia językowe polskich uczniów na tle młodych europejczyków. Z badania wynika, że najczęściej nauczanym językiem obcym w Europie jest język angielski. Niemal 50 proc. młodych europejczyków osiąga poziomy B1 lub B2 według skal biegłości europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ). W wielkim skrócie poziom B1 to umiejętność samodzielnego używania języka w nieskomplikowanych i znanych sytuacjach, a B2 – umiejętność użycia języka pozwalająca wyrazić myśli w sposób jasny i skuteczny. Więcej>>