Realizowany od 6 lat ogólnopolski program „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” to największy projekt edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skierowany do szkół i ośrodków doskonalenia nauczycieli.
Jego podstawowym celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów oraz poszerzanie o te treści oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Biorąc pod uwagę fakt, że liczba zagrożeń związanych z nieuprawnionym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych osobowych rośnie, GIODO uznał, że edukacja w tym zakresie powinna być obowiązkowym elementem zajęć szkolnych.
– Już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci o ich prawie do prywatności i prawie do ochrony danych osobowych, o tym, że każda aktywność w Internecie pozostawia ślad, że nie ma możliwości całkowitego wykasowania zamieszczonych tam treści – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. – Ważne jest, by młodzi ludzie umieli wyznaczać granice swojej prywatności, a zanim udostępnią jakieś informacje na swój temat, zastanowili się, czy wiedzą, komu je przekazują i po co to robią – podkreśla.
Temu m.in. celowi służy Program „Twoje dane - Twoja sprawa”, którego VI już edycja, w której uczestniczyło 270 szkół z całej Polski, podsumowana zostanie na seminarium organizowanym 7 czerwca 2016 r. w Warszawie.
W czasie jego trwania zaprezentowane zostaną najciekawsze inicjatywy edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2015/2016, a laureatom organizowanych przez GIODO konkursów - na najbardziej interesujące inicjatywy edukacyjne, które zostały podjęte przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz konkursu fotograficznego dla uczniów - wręczone będą pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Program „Twoje dane - Twoja sprawa” realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Od wielu lat stanowi inspirację do działań nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy poprzez swoje zaangażowanie i kreatywność pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci, przekazując im trudne treści w przystępnej formie pogadanek, a także poprzez gry i zabawy.
Szczegółowe informacje na temat tego projektu dostępne są na stronie internetowej GIODO pod linkiem www.giodo.gov.pl/giododzieciom.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów