Subwencja dla wszystkich
W rozporządzeniu regulującym rozliczanie subwencji na 2014 r. resort edukacji po raz pierwszy określił jego minimalną wartość dla gmin, które nie zatrudniają żadnego nauczyciela. 

MEN uzasadniał tę zmianę koniecznością ochrony jednostek samorządu terytorialnego, w których duża liczba nauczycieli dyplomowanych odchodzi na emeryturę (wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli).

W 2018 r. po raz kolejny wskaźnik ten będzie wynosił 1, dzięki czemu gminy niezatrudniające nauczycieli nie dostaną obniżonej subwencji.

Gmina przynajmniej z jedną szkołą
Po wejściu w życie przepisów ustawy - Prawo oświatowe jednostka samorządu terytorialnego nie może oddać innym podmiotom wszystkich placówek - musi prowadzić przynajmniej jedną szkołę danego typu.

Te, które przekazały szkoły przed zmianą prawa, mogą utrzymywać ten stan rzeczy do 31 sierpnia 2022. Z tą datą umowy wygasną i szkoła z powrotem trafi pod zarząd gminy.