Główny Inspektor Pracy Tadeusz J. Zając w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, apeluje o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkołach i nie lekceważenie zagrożeń, które mogą stać się przyczyną tragedii.
Jak podkreślił GIP, tylko w pierwszym półroczu br. w wypadkach przy pracy w szkolnictwie poszkodowanych zostało ok. 1800 osób. Z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy wynika, że stan techniczny obiektów szkolnych i pomieszczeń, w których przeprowadza się zajęcia lekcyjne wciąż jest niezadowalający. Dotyczy to zwłaszcza pracowni specjalistycznych, ścian i posadzek w klasach i na korytarzach, schodów, poręczy, stolarki okiennej i drzwiowej, sal gimnastycznych, a także boisk szkolnych.
Najczęściej, do wypadków dochodzi wskutek poślizgnięcia, potknięcia i upadku z wysokości, na co ma również wpływ stan techniczny obiektów, w których prowadzone są lekcje.
Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki oraz określenia, jeśli to konieczne, sposobów poprawy niezadowalającego stanu.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 2.09.2009 r.