Zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum.
Te same zasady dotyczą odpowiednio wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi gimnazjum na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Zasady te dotyczą także dyrektora, który nie jest nauczycielem.

Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, staje się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy gimnazjum.
Zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów