Resort edukacji wspólnie z RIO proponuje formularz sprawozdania z wykonania art. 30a Karty Nauczyciela. Ma on ułatwić samorządom przeprowadzenie analizy wynagrodzeń nauczycieli. W tym roku po raz pierwszy samorządy mają obowiązek udokumentowania, że osiągają średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli nie - powinny wypłacić nauczycielom jednorazowy dodatek. Kontrole w gminach będą prowadzić regionalne izby obrachunkowe. Resort edukacji po apelach gmin przygotował w czerwcu br. opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b Karty Nauczyciela. Po konsultacjach z RIO i środowiskiem samorządowym MEN udostępniło propozycje formularzy sprawozdania z wykonania art. 30a ustawy, do ewentualnego wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego. Formularz sprawozdawczy jest zestawieniem zbiorczym, które JST zobowiązana jest sporządzić na koniec roku w myśl art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Zestawienie to można stworzyć wykorzystując dane, jakie JST uzyska od podległych sobie szkół w formularzach sprawozdawczych proponowanych dla szkół. Formularze dostępne na stronie internetowej MEN.

MEN, Serwis Samorządowy, 22 września 2009 r.