Status ucznia absolwent szkoły średniej utrzymuje do 31 sierpnia danego roku. Dodatkowo, przedstawienie przez niego zaświadczenia o przyjęciu na studia, wydłuża ten okres o miesiąc. Firma nie musi zgłaszać absolwenta do ZUS aż do 30 września.