Za przygotowanie informacji o warunkach panujących w szkole i poziomie wykształcenia nauczycieli i ich osiągnięciach odpowiadają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. Sprawozdanie ze wszystkimi niezbędnymi informacjami przedstawia się radzie, która zatwierdza dokument w formie uchwały, o której udostępnienie mogą wystąpić opiekunowie uczniów.

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł