W tym roku gimnazjaliści po raz pierwszy zdawać będą egzamin według nowych zasad. CKE zaplanowało 45 minutową przerwę pomiędzy kolejnymi egzaminami.
Dyrektorzy 11 warszawskich gimnazjów wysłali do CKE pismo, w którym proszą o likwidację przerwy – jest ona zbyt krótka aby można było w tym czasie przeprowadzić wszystkie niezbędne procedury. Obawiają się, że w czasie sprawdzianu może dojść do bałaganu. Ale CKE zdania nie zmieni. Zdaniem Marioli Konopki, kierowniczki wydziału egzaminów gimnazjalnych CKE, przeprowadzenie egzaminu bez przerwy wydłużyłoby czasu pracy ucznia nad arkuszem.
Obawy nauczycieli wzbudzają też zmiany na egzaminie maturalnym. Egzaminy z języka polskiego i z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędą się dzień po egzaminie na poziomie podstawowym. W czasie pierwszych dwóch dni uczniowie będą pisali obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, potem dwa dni z matematyki, a następnie większość z nich przystąpi do języka angielskiego. W dniu tych trzech egzaminów uczniowie młodszych klas będą mieli wolne.
Ponieważ egzamin gimnazjalny odbędzie się w tygodniu poprzedzającym majowy weekend a maturalny rozpocznie się 4 maja, to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych niemal przez dwa tygodnie nie będą chodzili do szkoły. Jeśli przy liceum działa gimnazjum, takich szkół w Polsce jest 469, uczniowie mogą mieć nawet niemal trzy tygodnie wolnego.
Dyrektorzy uważają, że takie rozplanowanie egzaminów spowoduje bałagan organizacyjny w szkołach.
CKE nie planuje jednak zmiany terminarza.
 

Źródło: Rzeczpospolita, 16.01.2012 r.

Oprac. Alicja Bukowska