Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym to główny temat dyskusji podjętej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu.

Minister edukacji zapowiedziała m.in., że od 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego będzie przeprowadzana przez internet, a na dyplomie znajdzie się uśredniony wynik z obu części egzaminu - teoretycznej i praktycznej.

Zalewska podkreśliła, że pomimo wzrostu gospodarczego oraz wysokich nakładów na szkolnictwo zawodowe (ponad 9 mld zł rocznie) około 60 proc. dużych i średnich polskich firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Dodała, że odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sprzyjających kreowaniu klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Podkreśliła także, że warunkiem rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego jest ścisła współpraca ministerstw, szkół, samorządów oraz pracodawców, którzy muszą być obecni na każdym etapie procesu kształcenia zawodowego, a także egzaminowania.

Podczas spotkania zaprezentowano również zmodernizowaną wersję Systemu Informacji Oświatowej. W SIO udostępniony jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), umożliwiający wyszukiwanie szkół i placówek m.in. prowadzących kształcenie w zawodach na terenie całego kraju, jak i w wybranym regionie.