Edukacja i biznes to jak ogień i woda?

Podczas panelu dyskusyjnego „Biznes dla Edukacji czy Edukacja dla Biznesu” w ramach EDU TRENDÓW 2013, przedstawiciele szkół zawodowych, technicznych, wyższych oraz reprezentanci przedsiębiorstw zaangażowanych we współpracę z placówkami oświatowymi, spróbują określić warunki wzorcowej kooperacji biznesu i edukacji.

W dobie zmian demograficznych, emigracji, niedopasowania kompetencyjnego, dbanie o przyciągnięcie wartościowego „kapitału ludzkiego” staje się zasadniczym celem wielu przedsiębiorstw. Najbardziej świadome już dziś starają się zaskarbić sympatie obecnych, a przede wszystkim przyszłych pracowników. Dążą do tego posługując się różnorodnymi metodami począwszy od obecności na targach pracy, konferencjach, współpracy z kołami naukowymi i organizacją warsztatów, a skończywszy na najbardziej pożądanych stażach i praktykach. Uczelnie i szkoły zainteresowane przyciągnięciem potencjalnych uczniów mają do osiągnięcia jeden podstawowy cel: kształcić zgodnie z potrzebami rynku pracy. Bez zacieśnienia współpracy ani biznes, ani edukacja nie zrealizują swoich zamierzeń.

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 20 września 2013 r.

Data publikacji: 20 września 2013 r.