Wykład Colina Rose, światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się, będzie próbą odpowiedzi na dwa najważniejsze pytania dotyczące cyfrowej klasy: Dlaczego oraz jak ją wdrażać i realizować?
Jak pisze w swoim raporcie Colin Rose: "Wszystkie plany zaczynają się od wizji. Wyobraźmy sobie szkołę, w której uczniowie zyskują umiejętności efektywnego uczenia się oraz krytycznego myślenia. Szkołę, w której nauka przebiega poprzez współpracę. W której uczeń otrzymuje od nauczyciela bezpośrednią ocenę zwrotną w czasie rzeczywistym, a cyfrowe zasoby udostępnione przez szkołę stają się bazą zbierania informacji naukowych. W takiej szkole każdy może uczyć się w takim tempie i w taki sposób, jaki mu odpowiada, a szkoła nie jest oceniana jedynie przez pryzmat zdawalności egzaminów, lecz tego, w jakim stopniu przygotowuje uczniów do życia w realnym, ciągle zmieniającym się  świecie, pełnym technologicznych wynalazków."

Polecamy: Reforma edukacji tematem Edu Trendów 2013

Edu Trendy 2013 odbędą się w dniach 26-27 września na Stadionie Narodowym. Z pełnym programem można zapoznać się na stronie www.edu-trendy.pl>>