Elektroniczne podręczniki nie trafią do szkół 1 września. Ministerstwo zmieniło termin na 15 listopada i zapowiada, że nie jest to data ukończenia prac, a jedynie udostępnienia materiałów.
Okazuje się, że część partnerów technologicznych dopiero ogłasza przetargi na wykonianie niektórych prac koniecznych do przygotowania książek.
Zaledwie kilka dni temu ogłosiła konkurs na opracowanie nagrań lektorskich (dla 300 stron tekstu), efektów dźwiękowych oraz słuchowisk. Termin realizacji części tego zamówienia upływa 24 sierpnia.- informuje "Rz".

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 3 czerwca 2015 r.

E-podręczniki wkrótce standardem w edukacji>>