– Profesor Dega całym swoim niezwykle pracowitym życiem dawał dowód na to, jak wielkie znaczenie ma solidne wykonywanie swoich obowiązków, szacunek dla drugiego człowieka oraz spieszenie z pomocą potrzebującym. Zawsze starał się, aby choroba nie odebrała szans edukacyjnych jego małym przyjaciołom - najmłodszym pacjentom szpitala. To niezwykły zaszczyt, że profesor był tak blisko nas - dyrekcji, nauczycieli i społeczności uczniowskiej naszej szkoły – mówiła podczas wtorkowych obchodów Renata Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół nr 111.
Tradycyjnym elementem uroczystości było złożenie  przyrzeczenia przez uczniów, którzy zobowiązali się do postępowania zgodnego z wartościami reprezentowanymi przez prof. Degę.
– Dzień Patrona Szpitala jest piękną lekcją tradycji oraz spotkaniem z pamięcią o niezwykłym człowieku, jakim był profesor Dega. Cieszę się, że takie dni odbywają się regularnie. Tutejsza szkoła powstała właśnie z inicjatywy profesora, dla którego najważniejszy był zawsze pacjent. Profesor robił wszystko, aby najmłodsi pacjenci po długich pobytach w szpitalu mogli wrócić jak najszybciej do normalnego życia – podkreślał prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Szpitalu im. W. Degi.
Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów na grobie profesora.

Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coachDyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach>>