Zmiany znajdą się w ustawie wprowadzającej reformę oświaty. Obecnie przepisy czekają na podpis Prezydenta. Pomysł nie podoba się dyrektorom szkół.
- Najlepiej wszystkie obowiązki zwalić na dyrektorów. Przecież w każdej firmie i urzędzie osoba, która ubiega się o pracę, musi we własnym zakresie dostarczyć wymagane przez przepisy dokumenty. Tak samo nauczyciele, którzy są zatrudniani, muszą przynieść do sekretariatu zaświadczenie o niekaralności – mówi Waldemar Bartosik, dyrektor liceum ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 4 stycznia 2016 r.

Opublikowano wzór formularza o udzielenie informacji o postępowaniu dyscyplinarnym>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów