Jak poinformowała redakcja czasopisma, do udziału w LII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 12 prac habilitacyjnych oraz 15 prac doktorskich .
Do oceny prac Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. A. Wróbel; członkowie – prof. A. Bierć, prof. B. Brzeziński, prof. K. Dudka, prof. M.M. Kenig-Witkowska, prof. S. Piątek, prof. T. Wiśniewski oraz prof. D. Świecki  – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA.
Sąd Konkursowy obradujący na posiedzeniach w dniach: 6.03.2017 r., 3.04.2017 r. oraz 15.05.2017 r. postanowił przyznać:
Za rozprawy habilitacyjne:

Pierwszą nagrodę: dr. hab. Mateuszowi Pilichowi (UW) za pracę pt. „Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe”;
Drugą nagrodę: dr. hab. Marcinowi M. Wiszowatemu (UG) za pracę pt. „Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego”; (wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego)
Wyróżnienie: dr. hab. Marcinowi Czepelakowi (UJ) za pracę pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”.

Dr hab. Mateusz Pilich nagrodzony za rozprawę habilitacyjną od lat zajmuje się także prawem oświatowym. Jest m.in. autorem komentarzy do ustawy o systemie oświaty, wydawanych nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer S.A.

 

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
Dr hab. Mateusz Pilich
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł