Nauka etyki zostanie zorganizowana przez organ prowadzący dla grupy międzyszkolnej we wskazanej szkole na terenie gminy.
Czy w tej sytuacji organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia dowozu uczniów na te zajęcia?

 
Uważam, że tak.
 
Uzasadnienie
Zajęcia z etyki - w przypadku gdy uczestniczy w niej mniej niż 7 uczniów - mogą odbywać się w grupie międzyszkolnej - § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zorganizowanie nauki etyki spoczywa na organie prowadzącym szkoły. Organ prowadzący organizując zajęcia z etyki w innej szkole niż szkoła macierzysta ucznia powinien zapewnić bezpieczne przejście uczniów z tej szkoły do szkoły, w której prowadzone są zajęcia oraz ich powrót.

Kwalifikacje nauczyciela etyki: wystarczy przygotowanie z filozofii>>


Jeżeli odległości między szkołami nie są znaczące - wówczas uczniowie mogą pokonać tę odległość bez potrzeby zapewnienia środka transportu - oczywiście pod opieką nauczyciela. Jeżeli natomiast odległość ta jest większa - uważam, że transport powinien być zapewniony. Szkoła bowiem na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów ma obowiązek zorganizować lekcje z etyki w taki sposób, aby uczeń miał możliwość wziąć w nich udział.
 
Obowiązek gminy w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli>>