Pytanie:
Czy zgodne z prawem jest przeniesienie siedziby niepublicznego liceum ogólnokształcącego z Wrocławia do Warszawy w trakcie roku szkolnego, bez utraty dotacji oświatowych? Szkoła działała do tej pory opierając się na uczniach edukacji pozaszkolnej. W Warszawie zostaną utworzone oddziały także dla uczniów edukacji klasycznej, a uczniowie edukacji pozaszkolnej nie odczują żadnych niedogodności w związku z przeniesieniem placówki.

Odpowiedź:

Właściwą do udzielenia dotacji jest ta jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której funkcjonuje dana szkoła niepubliczna.

Uzasadnienie:
W przedstawionej sytuacji nastąpi zmiana siedziby szkoły niepublicznej. Kwestia zmiany siedziby szkoły była przedmiotem rozważań sądów administracyjnych. Początkowo, w ocenie tych sądów zmiana siedziby szkoły nie oznaczała likwidacji szkoły.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2011 r., I OSK 2121/10, brak jest podstaw do rozszerzającej wykładni pojęcia "likwidacja szkoły" i obejmowania tym terminem także przeniesienia siedziby szkoły. Nawet przeniesienie siedziby szkoły do innej miejscowości nie unicestwia bytu prawnego określonej placówki, gdyż szkoła w sensie prawnym istnieje nadal. Więcej>>

Dowiedz się więcej z książki
Metodyka sporządzania umów gospodarczych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł