Program "Radosna Szkoła" trwa od 2009 r., w ramach jego trzech edycji na modernizację szkół przekazano już 244 mln zł.  
Ministerstwo zauważyło jednak, że znacznie zmniejszyło się zainteresowanie programem i zdecydowało się na zmiany zasad udzielania dofinansowania, w tym na obniżenie wysokości środków przeznaczonych na jego realizację.
Jednocześnie nowe procedury mają być bardziej precyzyjne i pozwalać na szybsze przekazywanie środków w ramach programu. Ma to zapewnić m.in. doprecyzowanie obowiązków wojewody, który środki na pomoce dydaktyczne przekaże zaraz po podpisaniu umowy. Do szkół szybciej trafią również pieniądze na modernizację placów zabaw.
Te wojewoda przekaże w ciągu 14 dni od podpisania umowy (dotychczas taki termin obowiązywał tylko w przypadku drugiej transzy dotacji na ten cel). Lepiej skonstruowane mają być także przepisy dotyczące rozliczania dotacji na szkolne place zabaw. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu kontroli przez osobę upoważnioną przez ministra edukacji. Kontroler sprawdzi, czy pieniądze wydano zgodnie z założeniami programu. Warunkiem rozliczenia dotacji na szkolny plac zabaw będzie także przedstawienie wojewodzie dokumentu stwierdzającego zgodność utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw z wymogami programu oraz bezpieczeństwa.