RIO uznała, że uchwała radnych gminy Branice jest niezgodna z prawem, ponieważ ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech daje amorządowi prawo tylko do określenia wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej, a nie do zaliczkowego ustanawiania jej i przekazywania.
– Dostosowaliśmy się do decyzji RIO i nie stosujemy takiego sposobu udzielania dofinansowania – wskazuje Katarzyna Herbut z Urzędu Gminy w Branicach.