Właściciel niepublicznej szkoły integracyjnej i przedszkola integracyjnego, prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymana przy tym dotacja, nie stanowi dla niego wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Więcej na stronie ABC/Podatki link>>