Organ nadzorczy uznał, że jedynym dopuszczalnym kryterium przyznania pomocy są ograniczone szanse edukacyjne. Rada powiatu nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków. Ograniczenie uchwałą uprawnień przyznanych w ustawie musi znajdować oparcie w wyraźnym upoważnieniu ustawowym, a tego nie ma. Więcej>>