Do Sejmu trafił dokument podsumowujący działania MEN związane z obniżeniem wieku szkolnego. W 2012 r. wszystkie sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły. W pierwszym roku reformy, kiedy o posłaniu sześciolatka do pierwszej klasy decydowali rodzice, naukę rozpoczęło prawie 15 tys. sześciolatków, to jest 4,3 proc.
Zdaniem resortu edukacji, wprowadzone zmiany podstawy programowej, programy rządowe oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego „korzystnie wpłynęły na przygotowanie organów prowadzących do wcześniejszego rozpoczynania nauki w szkole”.
Z danych MEN wynika, że do końca 2009 r. zakontraktowano około 40 proc. wszystkich środków finansowych z ponad 243 mln euro na upowszechnianie wychowania przedszkolnego z Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki.
Na doposażenie szkół w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przekazano organom prowadzących 40 mln zł, co pozwoliło na urządzenie w prawie 5 tys. szkół podstawowych wewnętrznych placów zabaw. W latach 2010-2013 do wykorzystania
Marszałkowie województw do 2013 r. będą mieli do dyspozycji 624 mln zł. Pieniądze szkoły będą mogły przeznaczyć na organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Minister edukacji przeznaczyła 5,5 mln zł na sfinansowanie w urzędach marszałkowskich dodatkowych etatów związanych z obsługa projektu.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 14.07.2010 r.