Drobna działalność zarobkowa nie będzie wymagać rejestracji, co ma ograniczyć szarą strefę - teraz zakładanie firmy do prowadzenia korepetycji jest nieopłacalne. 

Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - czyli obecnie 1050 zł. 

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli w 2018 r. Podwyżka do 168 zł>> 

Wyższe dochody będą wiązać się z koniecznością założenia własnego biznesu. Tymczasem trwają prace nad nowym kodeksem pracy, który ma ograniczyć możliwość zawierania z pracownikami tzw. umów śmieciowych.

Oznacza to, że większa liczba zajęć podejmowanych przez nauczycieli wiązać się będzie z koniecznością zawarcia umowy o pracę lub założenia działalności gospodarczej (chyba że dotyczyć to będzie zarobków nie wyższych niż wspomniane 1050 zł).

- Zmierzamy ku rozwojowi mikroprzedsiębiorczości kontrolowanej, bo według projektu nie każdy będzie mógł być przedsiębiorcą, lecz jedynie ten, kto sprzedaje specjalistyczną wiedzę, dysponuje szczególnymi narzędziami lub jest menedżerem. Reszta może pracować legalnie tylko na etacie - podkreśla prof. Monika Gładoch,  wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Prawo zmusi nauczycieli do doskonalenia zawodowego>>