Po dwóch dniach – 27 i 28 sierpnia - rozmów oświatowych związków zawodowych i rządu   spisano  protokół, który zawiera   ustalenie oraz obszary, w których strony nie doszły do porozumienia.

Ustalenia: - strona rządowa zaproponowała wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2009 r. dwa razy po 5 proc. w styczniu oraz we wrześniu, natomiast strona związkowa proponuje wypłatę podwyżki o 10 proc. już od stycznia; - strona rządowa po konsultacji z premierem proponuje na rok 2010 perspektywę podwyżek również dwa razy po 5 proc.; - rząd proponuje, aby średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od stycznia 2009 r. stanowiło 100 proc. kwoty bazowej, 111 proc. dla kontraktowego, 144 proc. dla mianowanego oraz 184 proc. dla dyplomowanego; ZNP postuluje podwyższenie wskaźników dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz zachowanie w ustawie wyrazu „co najmniej”, a także oczekuje zwiększenia płac nauczycieli mianowanych i dyplomowanych; - strona rządowa podtrzymuje stanowisko o wygaśnięciu art. 88 Karty Nauczyciela (wcześniejsze emerytury), na co nie zgadzają się związki. ZNP oczekuje kontynuowania prac nad emeryturami nauczycieli; - strony ustaliły, że kontynuowane będą rozmowy we wrześniu na temat czasu pracy i warunków pracy nauczycieli. Przedstawiciele rządu zaproponowali, aby od września przyszłego roku wzrosło pensum nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów o jedną godzinę w tygodniu; - strony ustaliły, że minister edukacji będzie wydawał corocznie rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli; - samorządy będą zobowiązane do przeprowadzenia analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w a przypadku nieosiągania w danym roku średnich wynagrodzeń będą wypłacane kwoty wyrównawcze jako dodatek wyrównawczy; - organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe będący samorządem będzie uzgadniał ze związkami zawodowymi regulamin wynagradzania nauczycieli, przy czym, związki zawodowe domagają się utrzymania dotychczasowego corocznego uchwalania regulaminu wynagrodzeń nauczycieli.


Dwudniowe rozmowy nie przyniosły ustaleń w sprawie wcześniejszych emerytur oraz czasu pracy i decentralizacji. Na powyższe tematy strony rozmawiać będę w trakcie następnych spotkań. Pierwsze z nich odbędzie się już we wtorek, 2 września.

- Są kwestie, które nas znacznie różnią. Absolutnie nie rezygnujemy z postulatu zachowania pensum w obecnym wymiarze i prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur. Nie widzę także przeszkód, aby przy wzroście gospodarczym podwyżki w 2010 r. były większe – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP tuż po zakończeniu rozmów. – Za groźne dla systemu edukacji, jakości i dostępności kształcenia oraz praw pracowniczych uznajemy także cały pakiet decentralizacyjny przygotowany przez rząd. Dlatego 1 września odbędzie się pod gmachem MEN pikieta o charakterze symbolicznym. W dalszym ciągu środowisko nauczycielskie odnosi się z dużą dezaprobatą do zmian proponowanych przez ministerstwo edukacji - podkreślił szef ZNP.

-  Cieszę się, że przed pierwszym września, a więc przed początkiem roku ustaliliśmy wspólnie obszary, w których jesteśmy zgodni oraz te, w których musimy jeszcze ze sobą rozmawiać. Daje to obu stronom nadzieję, że w końcu uda nam się wyjść z impasu – powiedziała minister Krystyna Szumilas na konferencji podsumowującej dwa dni rozmów z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych.

źródło: MEN, Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, Gazeta Wyborcza, 29.08.2008r.