Zgodnie z art. 54 ust. 1 KN nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców ma prawo do dodatku mieszkaniowego. Jego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego, może być też zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel pracuje. Ponadto nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, zwany dodatkiem wiejskim.

Dodatek mieszkaniowy i wiejski

Dodatki mieszkaniowy i wiejski są obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia za pracę nauczyciela i organ prowadzący nie może uzależnić jego przyznania od posiadania odpowiednich środków pieniężnych. Jest wypłacany razem z wynagrodzeniem za pracę, za okresy wykonywania pracy, a także za okresy:

  • niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie (np. w razie choroby, gdy wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe),
  • pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowego, z tytułu wypadku przy pracy),
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej,
  • korzystania z urlopu wychowawczego.

W sytuacji gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku placówkach, dodatek (wiejski i mieszkaniowy) wypłacany jest tylko przez jedną z nich, wskazaną przez nauczyciela.
Przepisy nie przewidują, w jakich przypadkach można cofnąć przyznane dodatki. Jeśli nauczyciel przestał spełniać warunki do jego otrzymania, bo np. się przeprowadził albo zmienił pracę, będzie to podstawa do odebrania mu tego dodatku.

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł