Ostatecznym terminem na ich wydanie będzie prawdopodobnie 31 sierpnia.
– Dlatego gminy nie muszą się spieszyć z przyjęciem nowych uchwał, ale na pewno już we wrześniu powinny zweryfikować budżet, bo były w nim zapisane dochody wynikające z wyższych opłat rodziców za przedszkola – wyjaśnia Tadeusz Kołacz, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.
Samorządowcy obawiają się, że dotacje nie pokryją obniżek. Zwracają również uwagę, że nowelizacja nie reguluje wyczerpująco sytuacji, do jakich może dojść po wprowadzeniu nowych przepisów, przykładem jest tu kwestia dotacji, gdy dziecko nie uczęszcza do placówki.