Wypracowanie listy postulatów, dzięki którym współpraca między szkolnictwem a biznesem będzie bardziej płynna – to cel debaty, którą zorganizowała „Gazeta Wyborcza”. Poza szefową MEN wzięli w niej udział m.in.: Jacek Męcina – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Mariola Raudo – kierownik ds. rekrutacji i HR w firmie Nestlé Polska oraz Jerzy Garlicki – prezes Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
– Badanie i rozeznanie lokalnego rynku pracy – to niezwykle ważne w kontekście szkolnictwa zawodowego – powiedziała w trakcie debaty szefowa MEN. – Aby absolwentom zasadniczych szkół zawodowych i techników dać gwarancję zatrudnienia, należy uczyć ich w potrzebnych na rynku zawodach. Nie zawsze ma to miejsce – dodała Joanna Kluzik-Rostkowska.
Minister zaznaczyła, że różna jest też praktyka współpracy szkół z przedsiębiorcami. – Doświadczenie pokazuje, że do szkół, które współpracują z pracodawcami, wychodząc jednocześnie naprzeciw ich zapotrzebowaniu na fachowców, ustawiają się długie kolejki chętnych – mówiła szefowa MEN. – Bardzo nam zależy, aby pokazać młodym ludziom, że szkoła zawodowa czy technikum, nie są szkołami drugiego wyboru. Dlatego m.in. ogłosiliśmy ten rok szkolny Rokiem Szkoły Zawodowców – dodała.
Joanna Kluzik-Rostkowska przypomniała, że ten problem pomogą rozwiązać środki unijne. – W nowej perspektywie finansowej UE są pieniądze dla przedsiębiorców, którzy stworzą u siebie miejsca praktyk. Odpowiednie środki przewidziano także dla opiekuna praktyk i samego praktykanta – powiedziała szefowa MEN. – Porozumienie szkół i przedsiębiorców dotyczące praktyk to zysk dla obu stron – dodała.|
W trakcie debaty rozmawiano też o potrzebie rozwoju doradztwa zawodowego już na etapie gimnazjum.

MEN przypomna, że od października 2014 r. trwa przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkolenia dla osób realizujących doradztwo zawodowe w gimnazjach potrwają do końca czerwca 2015 r. Docelowo zostanie nimi objętych 18 tysięcy nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach (po 3 osoby z każdego gimnazjum). – Chciałabym, aby doradztwo zawodowe w gimnazjum pojawiło się w kwietniu przyszłego roku – zadeklarowała minister edukacji.

Joanna Kluzik-Rostkowska zaapelowała też do przedsiębiorców, aby zaangażowali się w przygotowywanie podstaw programowych nauki w zawodach. – Na początku czerwca powiesimy ankiety ze wszystkimi zawodowymi. Wejdźcie państwo na nasza stronę i powiedzcie nam co wam się podoba w podstawach, czego wam brakuje, co należy zmienić. Żeby odejść od domysłów będziemy prosić wszystkich pracodawców, aby wyrazili swoją opinię i razem z nami tworzyli podstawy programowe – powiedziała.

Mateusz Pilich
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz>>>