Rozporządzenie, którego projekt MEN przekazał do uzgodnień, ureguluje także wprowadzanie danych o zatrudnionych asystentach nauczycieli. Ma to pomóc w bardziej kompleksowej ocenie funkcjonowania szkoły oraz stanu zatrudnienia w oświacie.
Wprowadzone zostaną także zmiany będące konsekwencją noweli ws. obowiązku szkolnego, zgodnie ze zmienionymi przepisami dyrektor szkoły przyjmuje do placówki dziecko, które ukończyło 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki, nie przewiduje sie natomiast wydawania przez poradnie opinii ws. wcześniejszego przyjęcia do szkoły, co pociąga za sobą konieczność dostosowania przepisów.
Po noweli dane o sprawdzianach i egzaminie gimnazjalnych wprowadzane będą do 10 października (dotychczas 25 września), ma to związek z terminem składania deklaracji przez uczniów przystępujących do testów (30 września).

LEX Prawo Oświatowe - zamów darmowy dostęp na 7 dni>>