Pytanie
Co należy zrobić z pracownią komputerową przyznaną w 2008 r. ze środków unijnych w przypadku likwidacji szkoły?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2012 r.
Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoły publiczne zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Likwidacja jednostki budżetowej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – dalej u.f.p. Na podstawie art. 12 ust. 3 u.f.p. likwidując samorządową jednostkę budżetową, organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. Tak więc decyzję o wykorzystaniu mienia likwidowanej szkoły, w tym mienia wchodzącego w skład pracowni komputerowej podejmuje organ uchwałodawczy samorządu terytorialnego.
Krzysztof Lisowski