Materiały do próbnego egzaminu maturalnego obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W serwisie dla dyrektorów CKE udostępni również pliki mp3 potrzebne do przeprowadzeia egzaminów z języków obcych.

Nowa matura gratką dla korepetytora>>

Terminy próbnych matur to:
- język polski (poziom podstawowy) – 15 grudnia br. (poniedziałek)
- matematyka (poziom podstawowy) – 16 grudnia br. (wtorek)
- język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 17 grudnia br. (środa)
- wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym – 18 grudnia br. (czwartek).
CKE przypomina, że przeprowadzenie próbnych egzaminów nie jest obowiązkowe.
"O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom." - czytamy w komunikacie.

Badanie: 86 proc. uczniów pokonało próg konieczny do zdania matury z polskiego>>