Polska Rama Kwalifikacji wyróżnia osiem poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się. Jej wprowadzenie ma ułatwić przepływ kadr w różnych państwach Unii Europejskiej.
Poziomy od pierwszego do ósmego opisane za pomocą charakterystyk typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym odzwierciedlają stopniowe zwiększanie zaawansowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej oraz nieformalnego uczenia się.

Zalewska: priorytetem jest zachowanie miejsc pracy dla nauczycieli>>

Nowe przepisy wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537), które obowiązuje od 19 kwietnia 2016 r.

Aktywność fizyczna poprawia wyniki w nauce>>