Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się – odpowiedź na wyzwania, jakie stają przed dzisiejszą szkołą
Centrum Edukacji Obywatelskiej otwiera bezpłatne studia podyplomowe dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkoli, przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic z województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, przygotowujące do przeprowadzenia zmian służących poprawie uczenia się uczniów.

Akademia Liderów Oświaty SUS to odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach, spoczywające na współczesnych liderach edukacyjnych.
 

Studia, realizowane w partnerstwie z uczelniami specjalizującymi się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli: Collegium Civitas oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ukierunkowane są na indywidualne i konkretne potrzeby słuchaczy.
W procesie zmian oświatowych nadal najważniejszym zadaniem szkoły jest – uczyć. Jak nauczać, aby uczniowie skutecznie odnajdywali się na rynku pracy? Jak motywować nauczycieli do doskonalenia swojego warsztatu pracy?
Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkoli, przewodniczących zespołów przedmiotowych, a także kierowników świetlic z województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych przygotowujących do przeprowadzenia zmian służących poprawie uczenia się uczniów.

Uczestnicy pracują w kameralnych grupach szkoleniowych, tworzonych według funkcji sprawowanej w szkole, tj. dyrektorzy wymieniają doświadczenia z innymi dyrektorami, a nauczyciele z kolegami i koleżankami uczącymi podobnych przedmiotów. Wykwalifikowana kadra akademicka i trenerska prowadzi zajęcia angażującymi i interaktywnymi metodami warsztatowymi, odwołując się do codziennej praktyki uczestników.
Słuchacze Akademii Liderów Oświaty, oprócz szkoleń korzystają z indywidualnej opieki mentorów i doradców, sieci współpracy, bezpłatnych materiałów warsztatowych oraz kursu internetowego. Studia zorganizowane są w taki sposób, aby ułatwić słuchaczom pogodzenie nauki z pracą zawodową. Program maksymalnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności uczestników oraz pomaga w rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w pracy każdej szkoły.

Studia podyplomowe podnoszące kompetencje z zakresu przywództwa edukacyjnego wpisują się w zapowiadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunek zmian w systemie doskonalenia nauczycieli. Przygotowują do przeprowadzenia obowiązkowego procesu wspomagania i wprowadzenia jakościowych zmiany w pracy szkoły lub przedszkola, które podniosą skuteczność procesu kształcenia.
 

Program studiów bazuje na jedenastoletnim doświadczeniu CEO i Collegium Civitas w organizacji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty Szkoła Ucząca Się, realizowanych w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Wykształciły one 400 kompetentnych i zdecydowanych przywódców edukacyjnych.